EOE language center

Tài liệu

Tài liệu tiếng anh thương mại

Tài liệu tiếng Trung thương mại

应该 与 必须的意思
Trước tiên mình cùng xem những ví dụ dưới đây nhé!
1、 我们应该去试一试。
2、 A: 小张早上打算了一个电话,说他今天不来了。
B: 你怎么现在才说啊!你应该早点儿告诉我嘛!
3、 A: 听说那座楼已经拆了。
B: 都那么旧了,应该拆了。
4、 你们明天必须去参加那个会!
5、 他不能跟我一起玩儿,是因为他必须帮妈妈卖点心。
6、 必须走两个小时才能到哪儿.

Từ các ví dụ trên thì có thể rút ra 应该 và 必须 khác nhau ở điểm nào và liệu chúng có thể hoán đổi cho nhau được hay không? Nếu có thì trường nào có thể đổi, trường hợp nào không thể và vì sao? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

– 应该 biểu thị người nói cho rằng: làm việc này như vậy là đúng hoặc sai/ nên hoặc không nên, tức là dùng để nói lên cách nhìn hoặc ý kiến của bản thân đối với sự việc nào đó. Như trong ví dụ (1), người nói cho rằng “去试一试” là đúng, gợi ý người đối thoại nên làm như vậy.
Nghĩa của từ 必须 là: không làm như thế này là không được, nhất định phải như thế này mới đúng, chỉ có thể được làm như thế này, không có lựa chọn khác.
必须 thường được dùng trong 2 trường hợp dưới đây:
1, Người nói đưa ra quyết định hoặc mệnh lệnh, như trong ví dụ (4). Từ “必须” trong những câu như thế này có thể đổi thành 应该, nhưng như vậy sẽ do mệnh lệnh biến thành lời đề nghị. Ngược lại, biểu thị lời đề nghị, cũng có thể dùng “必须” thay thế, và ngữ khí của câu sẽ biến thành mệnh lệnh. Tất nhiên lúc sử dụng thì cần phải dựa vào từng ngữ cảnh cụ thể để lựa chọn xem dùng từ nào thì phù hợp.
2, Trong một số trường hợp khi để trình bày/phát biểu một cách khách quan thì chỉ có thể dùng 必须, không dùng không được. Du học sinh nước ngoài hay hay mắc phải lỗi này. Chính vì vậy cần chú ý phân biệt cách dùng của 2 từ này. Như trong ví dụ (5), người nói không có ý “cô ấy” làm thế nào mới đúng, mà là nói với người khác “cô ấy” vì lý do này lý do kia nên chỉ có thể đi “giúp mẹ mua điểm tâm”, không đi mua không được.
* Ngoài ra, từ 应该 còn có thể dùng để biểu thị người nói đang dự đoán 1 tình huống nào đó, ví dụ: “现在他应该在家”bây giờ có lẽ anh ta đang ở nhà rồi.
Bây giờ chúng ta cùng làm một số câu bài tập áp dụng nào!
请用“应该”或 “必须”填空,如果有几种选择,想想它们有什么不同:
1、在美国留学时,他们学习很忙。因为除了专业课以外,他们还 _____ 学好英语。
2 、你为什么骗他? 你 ____ 告诉她实情。
3 、昨天晚上我没能去刘老师家,因为我 ____ 送我的朋友去医院。
4、动植物都 _____ 有水才能生存。
5、他昨天 _____ 已经到了。

Admin bar avatar
admin
administrator