EOE language center

Du học

Tự Apply học bổng chính phủ Trung Quốc

Tự Apply học bổng chính phủ Trung Quốc

Chuẩn bị hồ sơ Điều kiện để apply học bổng Không phải là công dân Trung Quốc, có sức khỏe tốt. Yêu cầu về học vấn và độ tuổi: – Đối với người apply hệ đại học, cần là học sinh tốt nghiệp cấp 3, thành tích tốt, không quá…